Få din drømmeuddannelse hos Arkil som elev

Vi er en moderne entreprenørvirksomhed, der ønsker at gøre vores yderste for at give dig den bedst mulige uddannelse her hos Arkil A/S. Vi har en gruppe af interne mentorer, der skal være med til at sætte fokus på vores elever således, at du som elev føler dig godt tilpas og får den mest optimale uddannelse, der sikrer dig et godt fundament for fremtiden. Du får ved starten af din praktiktid tilknyttet en personlig mentor, der vil følge dig hele vejen gennem uddannelsesforløbet. Når du starter som elev, har både du som elev og vi som virksomhed nogle forventninger til hinanden.

Mentorordning

Formål

Som et led i at skabe en fælles kultur og få skabt ensartet struktur omkring uddannelse af elev i Arkil A/S, er et af fundamenterne en mentorordning. Mentorordningen skal medvirke til, at der sættes fokus på uddannelsen, og at der skabes et struktureret og godt samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen. Mentorordningen skal sikre, at der er fokus på eleven ude på arbejdspladsen, og skal give eleven en kontaktperson, som eleven er tryg ved og omgås i det daglige.

 

Organisation

Mentorordningen bygger på en organisation med en elevansvarlig og et antal mentorer i hver afdeling.

Ansøgere

Alle, uanset køn og nationalitet, har mulighed for at søge. Vi vil have de dygtigste lærlinge, der lever op til vore for­ventninger om gode skolekundskaber, og som er robuste, positive og aktive af natur.

 

Krav til ansøgere

 

Alle ansøgere

  • Skal have gennemført folkeskolens afgangseksamen
  • Skal have transportmuligheder og minimum traktorkørekort
  • Skal have et godt helbred

 

Yderligere krav til ansøgere over 25 år

  • Skal ansættes som voksenlærling
  • Skal have været ansat i virksomheden i ca.1 år
  • Skal have flair for faget
  • Skal have kørekort og transportmuligheder