Hvordan er beskæftigelsesmulighederne?

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger for at starte egen virksomhed. Beskæftigelsesmulighederne vurderes gode mange år frem. De kommende års store anlægsprojekter – herunder byggeri af metro og letbaner i flere byer, motorveje og elektrificering af jernbanen betyder, at der er stor efterspørgsel på faglærte medarbejdere inden for branchen.

 

Mød vores formand Kristian

Hvorfor har du valgt formandsvejen i Arkil?

“Jeg er udlært anlægsstruktør men vidste ret hurtigt, at jeg gerne ville et niveau op og have noget ansvar og lede et projekt. Jeg kan godt lide at gå foran, være et godt eksempel og være ordentlig forberedt. Min chef så, at jeg havde lyst til det og spurgte, om jeg ville prøve kræfter med at være holdformand i første omgang på nogle små projekter. Ret hurtigt fik jeg ansvar for et større projekt, med en større omsætning. I dag har jeg 25 mand under mig.”

 

Hvad er det gode ved at være ansat hos Arkil?

“Der er først og fremmest frihed under ansvar. Der er en fri omgangstone og folk er gode til at hjælpe hinanden og spørge hinanden til råds.”

 

Hvad er det mest spændende projekt, du har været med til?

“Ved Ndr. Havnegade i Sønderborg skulle vi lave et nyt vejforløb, og i den forbindelse var der en masse koordinering med andre byggeprojekter blandt andet i forbindelse med et nyt kollegie, kulturhus og hotel Alsik på havnefronten. Samtidig var der et stort brolægningsprojekt med 3500 m2 brosten. Det er et meget stort og synligt projekt, som jeg synes, var virkelig spændende at være med til.”

 

Hvilke gode råd vil du give til andre, der overvejer, om formandsrollen kunne være noget for dem?

“Hvis man har lyst til at prøve at lede et projekt, så start i det små og få en fornemmelse af, hvad det drejer sig om og hvilket overblik, det kræver. Så kan man høste nogle erfaringer, og hvis man begår fejl, har det knap så store konsekvenser som på større projekter.”